Retro Orange Sham

SKU: RET-SHAM

$110.00

Available

Add to My Favorites
Add to My Favorites

Orange and Tan Midcentury Retro Pattern Sham

  • 20" W x 20" H
  • Insert Sold Separately